Adatkezelési tájékoztató

OCA TESZTELÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jogos Érdekről Tájékoztatás:

Az OCA teszt kitöltése jogos érdeken alapuló adatkezelés (személyiségteszt kitöltése kapcsán adott válaszok)

Adatkezelő Egyház a fentebb megnevezett adatkezelést jogos érdek jogalapon végzi, amelyhez kapcsolódóan az érdekmérlegelési tesztet az adatkezelés megkezdése előtt elvégezte.

Figyelem!

Az OCA teszt nem minősül pszichológiai tesztnek!

A Szcientológia úgy gondolja, hogy a személyiség spirituális természetű és a személyiség tesztet, csak és kizárólag vallási céllal összefüggésben használja fel. A teszt kitöltése és a kiértékelés során kapott gyakorlati tanácsok segítik az egyéneket egy magasabb tudatossági szint elérésében, melyet a későbbiekben saját belátási szándéka szerint alkalmaz.

 

Milyen készség, képesség felmérésére irányulnak

Milyen eszközzel és módszerrel történik a felvétel?

OCA teszt- Oxfordi képességvizsgálat

A teszt célja, 10 olyan személyiségjegy mérése, amely minden személyben közös, a személy saját magáról alkotott képét mutatja és ezek egy grafikonon kerülnek ábrázolásra. A felmért személyiségjegyek: 1. Stabilitás 2. boldogság 3. Kiegyensúlyozottság 4. Bizonyosság 5.aktivitás 6. Közvetlen kezdeményező 7. Felelősségteljes 8. Helyes megítélés 9. Másikat megbecsülő 10. Kommunikációs szint

Papír alapon, elektronikusan, személyes/online kiértékeléssel

Adatkezelő: a Church of Scientology International (CSI) Nemzetközi Szcientológia Egyház (6331 Hollywood Boulevard, Los Angeles, CA 90028, United States of America). +CPH

Adatfeldolgozó: az ön tartozkodási helyéhez legközelebbi Szcientológia Egyház Szervezet ahonan felvették önnel a kapcsolatot és felajánlották az OCA teszt kiértékelését.

Érintett: az adatkezelési jogviszonyban az OCA-tesztet kitöltő természetes személy, aki meg szeretné ismerni erősségeit és gyengeségeit egy ingyenes személyiségteszt kitöltésével.

A teszt kitöltését követően személyes konzultáción vehet részt, ahol Egyház tagok segítenek a kiértékelésben és számos gyakorlati tanáccsal látják el.

Adatkezelő úgy értékeli, hogy az adatkezelés jogalapja megfelel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt jogos érdeknek, illetve azok használata során nem sérülnek az érintettek érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai oly módon, hogy felülírnák Adatkezelő jogos érdekét.

Adatkezelés célja

Érintett kategóriái

Kezelt személyes adat

Jogalap

Törlési határidő

Adattovábbítás

-Az adatkezelés célja, hogy a teszt kitöltése során az egyének megfelelő információt kapjanak jelenlegi tudatossági szintjükről, valamint kiderítse, hogy miben tud a Szcientológia segíteni a személynek, hogy magasabb tudatossági szintre léphessen.

Személyes konzultációra behívás

OCA tesztet kitöltő természetes személyek/ és vagy akik személyes konzultáció során segítséget/útmutatást kérnek a kiértékeléshez

kapcsolati adatok (név, cím, telefonszám, irányítószám

Válaszok kiértékelése során nyert információ és eredmény

Teszt kérdéssor, OCA grafikon, kiértékelés

Egyház jogos érdeke, GDPR 6. Cikk (1), f)

A teszt kérdéssor és a kiértékelés a konzultációt követően megsemmisítésre kerülnek, de legkésőbb 6 hónapon belül.

Az OCA grafikon akonzultációt követően, de legkésőbb 6 hónapon belül megsemmisítésre kerül.

Tanfolyamra beiratkozás esetén a jogalap változik, egyház jogos érdeke alapján kezeli tovább.

A teszt kérdéssor megőrzési ideje azon érintettek esetén, akik félbehagyták a teszt kitöltését 6 hónap.

Az általad megadott kapcsolati adatok és irányítószám alapján lehetőségünk van a lehető leggyorsabb és legkényelmesebb módon a legközelebbi ORG-ba irányítani, hogy a kiértékelést személyesen elvégezzük. Az adatokat a Reaching sytemen tároljuk.

Tárhely adatok:

Adatkezelő: Szcientológiai Egyház VI Misszió Cím: 1196 Budapest Hunyadi utca 80. Email:info@okosleszel.hu (a továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelés helye: az Adatkezelő elektronikus rendszerében, az Adatkezelő székhelyén levő szerveren Adatfeldolgozók: Az adatfeldolgozást az Adatkezelő saját maga végzi az alábbi kivételekkel: a domain név üzemben tartója: Arendszergazda Kft. webtárhely szolgáltatás nyújtója: Arendszergazda Kft. a tesztek kiértékelését az Adatkezelő végzi.

Adatkezelés módja, időtartama, adatokhoz való hozzáférhetőség

Az OCA tesztelési folyamat során az érintettől csak azon adatok kérhetők be, melyek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a teszt kitöltése során releváns képet kapjunk a személy jelenlegi személyiség jegyeiről, ahhoz, hogy kiderítsük jelen élethelyzetében miben tudunk a legnagyobb segítségére lenni.

Az adatokhoz a Szervezeten belül kizárólag azok a személyek férhetnek hozzá, azokon műveleteket csak azok végezhetnek el, akik számára munkakörükből/posztjukból kifolyólag ez szükséges és megengedett, azaz a Közönség Kapcsolati osztályon látnak el szolgálatot.

Az tesztelés során keletkezett személyes adatok és eredmények a kiértékelés utáni személyes konzultációt követő 6 hónapig kerülnek eltárolásra, és amennyiben a teszt kitöltő nem tett hozzájáruló nyilatkozatot a további adatkezeléshez, akkor a Szervezet törli a teszt eredményeket.

Adatok biztonságos megőrzése érdekében tett lépések

Az adatokat Adatkezelő zárt, folyamatosan ellenőrzött irodai környezetben tárolja, és dolgozza fel.

Automatikus döntéshozatal

A lebonyolítása informatikai támogatással, ugyanakkor folyamatos emberi közreműködés mellett történik. Nem történik kizárólag az adatok automatikus elemzésén és értékelésén alapuló döntéshozatal.

Tiltakozás az adatkezelés ellen

Az érintett az adatkezeléssel szemben, az általa átadott adatok tekintetében, az adatkezelés során bármikor tiltakozhat. Az érintett tiltakozása esetén Adatkezelő korlátozza az adatkezelést mindaddig, ameddig a tiltakozást érdemben ki nem vizsgálja és meg nem állapítja, hogy jogos indokai elsőbbséget élveznek az érintett jogos indokaival szemben. Ezt követően, amennyiben az érintett által a tiltakozást megelőzően megadott adatok alapján jogi igény érvényesítésére sor került, úgy Adatkezelő jogos érdekének kényszerítő ereje miatt tiltakozás esetén is felhasználja bizonyítékként a szükséges dokumentumokat.

Panasz

Ha úgy érzi, megsértették a jogait. Kérjük, először küldje el kérését az Adatvédelmi tisztviselőnek a fenti címre. Ha nem kap időben megfelelő választ, akkor joga van az alábbiakat tenni:

  • panaszt nyújthat be a magyar hatósághoz: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., ugyfelszolgalat@naih.hu, www.naih.hu) vagy
  • keresetet nyújthat be a Fővárosi Törvényszékhez vagy az állandó lakcíme szerinti bármelyik Törvényszékhez.

További adatok az adatkezelésről: https://www.szcientologia.org.hu/privacy-notice.html.


okosteszt.hu ©